Tehokkaasti toimiva käsittelylaitos

käsittelylaitosRemeolla on kattava laitosverkosto. Laitoksissa käsitellään vuodessa 150 000 tonnia teollisuuden uusiokäyttöön tai energiahyötykäyttöön sopivaa materiaalia.

Olemme erikoistuneet hyötyjätteiden materiaalikierrätykseen. Yksittäinen käsittelylaitos kykenee ottamaan vastaan niin kuitupohjaista materiaalia kuten paperia, pahvia ja kartonkia kuin muoveja, metalleja, rakennus- ja puujätteitä ja talkoojätteitä. Viikin laitos Helsingissä ottaa vastaan myös sekajätettä, pakattua biojätettä sekä luokan 3 sivutuotteeksi lajiteltua jätettä. Laitokset käsittelevät lajiteltua ja lajittelematonta jätettä.

Laitostemme keskeinen sijainti, tehokas käsittelytekniikka ja valmiit hyötykäyttökanavat antavat yrityksille hyvän vaihtoehdon hyödynnettävien jätteiden kierrätykseen.

 

Ympäristöystävällisesti toimiva käsittelylaitos

Käsittelylaitoksemme ympäri maata kierrättävät materiaalia teollisuuden hyötykäyttöön. Toiminta on myös kustannustehokasta. Käsittelyssä jätteet lajitellaan, murskataan, paalataan ja kuormataan. Käsittelylaitoksissamme on käytössä uudet, asianmukaiset laitteet, joilla taataan työntekijöiden työturvallisuus.

Laitoksemme sijaitsevat keskeisellä paikalla, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tällä hetkellä käsittelylaitoksemme sijaitsevat Vantaalla, Helsingin Viikissä, Lappeenrannassa, Ylivieskassa, Vihannissa, Seinäjoella, Uudessakaupungissa ja Kaarinassa.

Käsittelylaitosten keskeinen sijainti, tehokas käsittelytekniikka ja valmiit hyötykäyttökanavat sekä joustava asiakaspalvelu antavat yrityksille hyvän vaihtoehdon kierrätysmateriaalin kaupalliseen hyödyntämiseen. Meillä on pitkäaikaiset suhteet kierrätysmateriaalien jalostajiin ja käyttäjiin.

Olemme aktiivinen toimija kierrätysmateriaalin hankintamarkkinoilla. Kierrätysmateriaalimarkkinoiden laajenemisen lisäksi myös alan teknologia on kehittynyt viimeaikoina nopeasti. Käytössämme on ajanmukaiset ja tehokkaat laitteet erilaisten jätejakeiden murskaukseen, paalaukseen ja kuormaukseen.

Tiukentuneet jätehuollon vaatimukset ja jätteiden käsittelymaksujen korotukset lisäävät yritysten kiinnostusta jätteiden uusio- ja materiaalikäyttöön, jonka vuoksi lähialueella toimiva käsittelylaitos tuo lisäarvoa alueen yrityksille. Yritysten omat ympäristötavoitteet ja uudistuva lainsäädäntö ohjaavat vähentämään kaatopaikkakuormitusta ja parantamaan kilpailukykyä. Kierrätysmateriaali on taloudellisesti kannattavaa saada kiertoon.

Meillä on kattava laitosverkosto. Kierrätyslaitoksissa käsitellään vuodessa satoja tonneja jätemateriaaleja teollisuuden uusiokäyttöön tai energiahyötykäyttöön sopivaa materiaalia. 

Olemme erikoistuneet hyötyjätteiden materiaalikierrätykseen. Laitoksissa otetaan vastaan kuitupohjaista materiaalia kuten paperia, pahvia ja kartonkia sekä muoveja, metalleja, rakennus- ja puujätteitä ja talkoojätteitä. Viikin laitos Helsingissä ottaa vastaan myös sekajätettä, puuta, sekalaista rakennusjätettä, kipsiä, betonia, bitumia, kermiä, tiiltä, kiviainesta, pakattua biojätettä sekä luokan 3 sivutuotteeksi lajiteltua jätettä. Laitokset käsittelevät lajiteltua ja lajittelematonta jätettä.

Laitostemme keskeinen sijainti, tehokas käsittelytekniikka ja valmiit hyötykäyttökanavat antavat yrityksille hyvän vaihtoehdon hyödynnettävien jätteiden kierrätykseen.

Ympäristöraportointi

Olemme kuulleet asiakkaidemme toiveet ja uudistaneet raportointiamme.

Lue lisää
Siirry ympäristöraportointiin

 

Puhdas Nolla

Kustannustehokas keino yrityksen ympäristövastuun kantamiseen

 

Lue lisää

Arvioi sivustomme

* vaadittu kenttä