Kierrätys on keskeinen osa materiaalien hyötykäyttöä

Kierrätys ja kiertotalous ovat merkittäviä asioita Suomen taloudelle. Mekin teemme osamme kiertotalouden aikaansaamiseksi ja luonnonvarojen turvaamiseksi. Kuljetamme, lajittelemme ja kierrätämme keräämämme jätteet ja huolehdimme niiden parhaasta mahdollisesta hyödyntämisestä. Kierrätys tarkoittaa materiaalina kierrätettävää jätettä. Kierrätyksen onnistumiseksi syntypaikkalajittelu on edellytys. Jätelain mukaan meillä jokaisella on velvollisuus kierrättää. Yrityksiä ohjaa kierrätykseen raha, sillä kalleinta on kaatopaikoille tai massapolttoon vietävä jäte. 
 

Kierrätys on mahdollista toteuttaa kestävästi

Keräämme ja kierrätämme hyötymateriaalit ja toimitamme ne tarkoituksenmukaiseen jatkokäsittelyyn ja jalostukseen teollisuudelle, kierrätykseen tai energiantuotantoon. Käsittelylaitostemme kautta omistamme useita hyötymateriaalin kierrätyslaitoksia.

Lisää tietoa materiaalien hyödyntämisestä
Materiaalin hyötykäyttö ja kierrätys Suomessa

Autamme yrityksiä suunnittelemaan jätehuoltonsa kierrätys etunenässä ja siinä oikeanlainen opastus ja tieto jätteiden hyödyntämisestä on tärkeää. Kierrätys nähdään Suomessa jo hyvin toimivana, vaikka EU:n viralliset tilastot eivät tuekaan tätä näkemystä. Itse asiassa Suomessa yhdyskuntajätteen kierrätysaste on pysytellyt jo pitkään 30-40 prosentin tienoilla, kun kierrätys pitäisi saada 50 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.
 

Kierrätys ja trading

Materiaalien kierrätys vaatii omaa ammattiosaamistaanRemeon laitosten keskeinen sijainti, tehokas käsittelytekniikka ja valmiit hyötykäyttökanavat sekä joustava asiakaspalvelu antavat yrityksille hyvän vaihtoehdon kierrätysmateriaalin kaupalliseen hyödyntämiseen. Meillä on pitkäaikaiset suhteet kierrätysmateriaalien jalostajiin ja käyttäjiin.

Olemme on aktiivinen toimija kierrätysmateriaalin hankintamarkkinoilla. Kierrätysmateriaalimarkkinoiden laajenemisen lisäksi myös alan teknologia on kehittynyt viimeaikoina nopeasti. Käytössämme on ajanmukaiset ja tehokkaat laitteet erilaisten jätejakeiden murskaukseen, paalaukseen ja kuormaukseen.

Tiukentuneet jätehuollon vaatimukset ja jätteiden käsittelymaksujen korotukset lisäävät yritysten kiinnostusta jätteiden uusio- ja materiaalikäyttöön. Yritysten omat ympäristötavoitteet ja uudistuva lainsäädäntö ohjaavat vähentämään kaatopaikkakuormitusta ja parantamaan kilpailukykyä. Kierrätysmateriaali on taloudellisesti kannattavaa laittaa kiertoon.
 

 

Pyydä tarjous tai soita 010 540 5200.
 

Pyydä tarjous

 

Tilaa Remeon uutiskirje! Tilaajana saat ensimmäisenä tiedot Remeon eduista, tuotteista ja palveluista.
 

Tilaa uutiskirje

Ympäristöraportointi

Olemme kuulleet asiakkaidemme toiveet ja uudistaneet raportointiamme.

Lue lisää
Siirry ympäristöraportointiin

 

Puhdas Nolla

Kustannustehokas keino yrityksen ympäristövastuun kantamiseen

 

Lue lisää

Arvioi sivustomme

* vaadittu kenttä