Rakennusjäte

rakennusjäteRakennus- ja remonttityömaalla tai saneerauskohteessa syntyvät jätejakeet kannattaa lajitella jo syntypaikalla hyötykäytön helpottamiseksi. Lajiteltavia jätteitä ovat mm. sekalainen rakennus- ja purkujäte, puujäte ja kyllästetty puu, tiili ja betoni, kiviaines, bitumi, kermi, energiajae, muovit ja styroksi, paperi ja pahvi, kipsilevyt ja eristelevyt, villa ja mineraalivilla, lasi, metalli ja kaapelit, kattohuopa, ja kaatopaikkajäte. Vaarallisten jätteiden asianmukaisesta keräyksestä tulee myös huolehtia.

Rakennusjäte kerätään vaihtolavoilla. Rakennustyömailla voi olla myös useita vaihtolavoja, jolloin lajittelu on tarkempaa. Rakennusjätteet noudetaan vaihtolava-autolla ja kuljetetaan käsittelylaitokselle. Jos lajittelua ei pystytä toteuttamaan syntypaikalla, voidaan jätteet joissain tapauksissa kerätä sekajätelavalle. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa. Käsittelylaitoksella otetaan vastaan työmailla syntyvät rakennusjätteet ja ne välivarastoidaan erillään. Rakennusjätteestä lajitellaan hyödynnettävät materiaalit erilleen. Energiajae murskataan ja hyödynnetään sähkönä ja lämpönä. Metalli toimitetaan jatkokäsittelyyn. Rakennusjätteen lajittelusta syntyy myös rejektia, jota ei voi hyödyntää sellaisenaan. Rejekti toimitetaan jatkokäsittelyyn, jossa se murskataan ja seulotaan. Tämän jälkeen sitä hyödynnetään maanrakennusaineena. Puu haketetaan polttoaineeksi.

1. Rakennusjäte

Rakennusjäte sisältää mm.

  • Sekalainen puujäte
  • Muovit ja styroksi
  • Kipsilevyt
  • Pahvi ja kartonki
  • Tiili ja betoni
  • Eristelevyt
  • Lasi, metalli ja kaapelit
  • Sekalainen rakennus- ja purkujäte

Ethän laita ongelmajätteitä keräykseen.

Rakennusjäte kerätään vaihtolavoilla. Rakennustyömailla voi olla myös useita vaihtolavoja, jolloin lajittelu on tarkempaa.

2. Nouto vaihtolava-autolla

Rakennusjäte noudetaan vaihtolava-autolla ja kuljetetaan käsittelylaitokselle.

3. Käsittelylaitos

Käsittelylaitoksella otetaan vastaan työmailla syntyvät rakennusjätteet ja ne välivarastoidaan erillään.

4. Lajittelu

Rakennusjätteestä lajitellaan hyödynnettävät materiaalit erilleen.

5. Energiajae

Energiajae murskataan ja hyödynnetään sähkönä ja lämpönä.

6. Metalli

Metalli toimitetaan jatkokäsittelyyn.

7. Rejekti

Rakennusjätteen lajittelusta syntyy myös rejektia, jota ei voi hyödyntää sellaisenaan. Rejekti toimitetaan jatkokäsittelyyn, jossa se murskataan ja seulotaan. Tämän jälkeen sitä hyödynnetään maanrakennusaineena.

8. Puu

Puu haketetaan polttoaineeksi.

Sitaatti

Sitaatti on Remeon verkkojulkaisu. Julkaisemme ajankohtaisia artikkeleita meitä lähellä olevista aiheista.

Siirry lukemaan

Arvioi sivustomme

* vaadittu kenttä