Mikä on vaarallista jätettä

Vaarallisia jätteitä ovat jätelain mukaan sellaiset jätteet, jotka kemiallisen tai muun ominaisuutensa vuoksi voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteet luokitellaan vaarallisiksi, kun niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuudet ovat kemikaalilainsäädännön vaarallisten kemikaalien raja-arvojen mukaisia.

Aine on siis vaarallista jätettä, kun alkuperäisen tuotteen valmistaja on luokitellut sen vaarallisia aineita koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Vaarallisten jätteiden luettelo

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat jätelajit on nimetty ympäristöministeriön asetuksella annetussa yleisimpien jätteiden sekä vaarallisten jätteiden luettelossa (1129/2001). Kyseinen luettelon mukainen luokitus perustuu EY:n jätteiden ja vaarallisten jätteiden luetteloon. Luettelo on sitova eli luettelossa vaaralliseksi jätteeksi merkitty jäte katsotaan aina vaaralliseksi jätteeksi.

Lue lisää vaarallisista jätteistä

Arvioi sivustomme

* vaadittu kenttä