Työturvallisuus

Remeo panostaa vahvasti työpaikan turvallisuuteen, työterveyteen sekä työntekijöiden työkykyä ja -vireyttä edistävään toimintaan. Työympäristön kehittäminen on merkittävä osa työsuojelua ja se kuuluu oleellisesti jokaiseen päivään. Henkilöstön motivointi ja työturvallisuus muodostavat koko toiminnamme rungon.

 

Remeon työsuojelutoiminta perustuu seuraaviin periaatteisiin:

  • Työsuojelumme on ennakoivaa. Se perustuu työolojen ja työympäristön seurantaan ja mahdollisten epäkohtien arviointiin ja korjaamiseen.
  • Kaikkien työntekijöiden tulee saada riittävä perehdytys tehtäväänsä.
  • Henkilöstön perehdyttämisessä, työnopastuksessa ja -ohjaamisessa sekä koulutuksessa työsuojelu on osana jokapäiväistä toimintaa.
  • Vastuullisena toteuttajana on koko linjaorganisaatio.
  • Työturvallisuusasioissa laiminlyöntejä tai rikkomuksia ei hyväksytä.
  • Remeo arvioi vuosittain työolosuhteiden sekä toimintatapojen riskit ja ongelmat erillisellä riskienkartoituslomakkeella. Arvioinnin perusteella laaditaan seuraavaksi vuodeksi kehittämisohjelma vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Toimistotyön arviointi toteutetaan yhdessä työterveyshuollon kanssa.
  • Remeo arvostaa jokaisen yrityksessä työskentelevän henkilön ammattitaitoa ja päivittäistä työpanosta. Työsuojelulliset asiat ovat jatkuvan tarkkailun ja kehityksen kohteina.

Lisää ympäristötietoutta

Tutustu kierrätykseen.

 

Lue lisää - siirry ympäristötietopankkiin

 

 

Arvioi sivustomme

* vaadittu kenttä