Säästä rahaa ja ympäristöä - ota käyttöön e-lasku! / Spåra på pengar och miljön - aktivera e-faktura!

8.6.2017 - 15:45

Me Remeolla pyrimme vähentämään luonnonvarojen kulutusta ja edistämään tietoyhteiskuntaan siirtymistä. Näihin tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitämme ovat muun muassa palveluidemme ja tuotteidemme tarjoaminen verkkokaupassa sekä siirtyminen sähköiseen laskutukseen.

Helppo ja turvallinen e-lasku

E-lasku on sähköisessä muodossa oleva lasku, jonka saat paperisen laskun sijasta omaan verkkopankkiisi. Se on turvallinen tapa vastaanottaa ja maksaa laskuja. Lisäksi se säästää ympäristöä.

Näin otat e-laskun käyttöösi:
1. Tee e-laskusopimus omassa verkkopankissa.
2. Valitse laskuttajaluettelosta Remeo ja laskutusaiheeksi jätelasku.
3. Syötä tunnistetietona viimeisessä laskussasi oleva viitenumero.
4. Kun olemme vastaanottaneet pankiltasi tekemäsi e-laskun vastaanottoilmoituksen, lähetämme laskut jatkossa suoraan verkkopankkiisi. Sinun tarvitsee vain tarkastaa lasku ja hyväksyä maksu veloitettavaksi tililtäsi tai asettaa lasku automaattimaksamiseen, jolloin lasku veloitetaan automaattisesti tililtäsi eräpäivänä.

Veloitamme paperilaskun ja suoramaksuilmoituksen lähetyksestä yksityisasiakkaillemme jatkossa 2,48 euroa per lasku, sisältäen alv:n 24 %. Veloitus paperilaskusta otetaan käyttöön alkaen 1.7.2017.

Tämän vuoden aikana muutamme myös yksityisasiakkaidemme laskutusrytmiä, jolloin yksi laskutuskausi on tavanomaista lyhyempi. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi lasku tulee tavallista nopeammin ja lyhyemmällä laskutuskaudella. Muutoksella haluamme varmistaa, että asiakaspalvelumme on paremmin tavoitettavissa.

**************************************

Vi på Remeo strävar efter att minska användningen av naturresurser och underlätta övergången till ett informationssamhälle. Vi vidtar åtgärder för att nå dessa mål, bland annat genom att tillhandahålla tjänster och produkter i vår webbutik och övergå till elektronisk fakturering.

Enkel och säker e-faktura

En e-faktura är en faktura i elektroniskt format som du får på din internetbank i stället för en pappersfaktura. E-faktura är ett säkert sätt att ta emot och betala fakturor. Dessutom sparar du på miljön.

Så här aktiverar du e-faktura:
1. Ingå ett e-fakturaavtal på din internetbank.
2. Välj Remeo i förteckningen över fakturautställare och avfallsfaktura som faktureringsgrund.
3. Ange det referensnummer som står på din senaste faktura som identifikationsuppgift.
4. När din bank har meddelat oss att du vill få e-fakturor börjar vi skicka fakturorna direkt till din internetbank. Du behöver endast kontrollera fakturan och godkänna beloppet för betalning från ditt konto. Alternativt kan du ställa in automatisk betalning, varvid beloppet debiteras ditt konto automatiskt på förfallodagen.

Vi debiterar i fortsättningen 2,48 euro per pappersfaktura/direktbetalnings (inkl. moms 24 %) anmälan för utskicket från våra privatkunder. Debiteringen för pappersfakturor börjar den 1. Juli 2017.

Vi ändrar också faktureringsintervallet för våra privatkunder under detta år, vilket leder till att en faktureringsperiod är kortare än normalt. Det betyder, att en faktura kommer tidigare än normalt och med kortare faktureringsperiod. Genom denna ändring vill vi erbjuda bättre kundservice till våra kunder.

 

 

Lisää ympäristötietoutta

Tutustu kierrätykseen.

 

Lue lisää - siirry ympäristötietopankkiin

 

 

Arvioi sivustomme

* vaadittu kenttä